De Lichtenvoorde, niet zo maar een zorginstelling!

DEZE WEBSITE GAAT OVER LANGDURIGE ZORG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
VOOR INFORMATIE OVER DE JEUGDZORG EN DE Wmo KLIK HIER

Historie: bijna 50 jaar zorginnovatie
De Lichtenvoorde is in 1966 als alternatief voor de dan bestaande instellingen opgericht door burgers uit de regio. De organisatie werd formeel erkend en ontwikkelde zich door de jaren heen. Innovatie van zorgprocessen stond aan de basis van deze organisatie en is kenmerkend voor de organisatie gebleven.

Vanaf de aanvang is de scope van de organisatie gericht geweest op kwaliteit van zorg en zorgprocessen en niet op groei. Weliswaar is de organisatie meegegroeid met de autonome groei in de sector, maar dat was een afgeleid proces en geen doel. In latere jaren werd deze scope ook gericht op kwaliteit van arbeidsomstandigheden.

Innovatie in de langdurige zorg

De Lichtenvoorde is nu een zorgaanbieder in de caresector met als belangrijkste doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matige of ernstige verstandelijke en/of psychiatrische en/of lichamelijke) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving. De organisatie is toegelaten tot de zorgfuncties LVB, VG, GGZ en LG en voert voor ruim 800 cliënten behalve langdurige zorg (WLZ) ook jeugdzorg, Wmo en GGZ-c zorg uit. Dit gaat met ca. 600 medewerkers en 350 vrijwilligers.

De Lichtenvoorde werd in 2006 als een van de eerste zorginstellingen volledig HKZ-gecertificeerd en werd in 2013 ook als eerste gehandicaptenzorginstelling gecertificeerd voor de Roze Loper (tolerantie ten aanzien van seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers). De organisatie behoort bij de sectorbrede cliëntwaarderingsonderzoeken tot de best scorende instellingen; dat geldt ook voor de jaarlijkse medewerkersraadpleging door Effectory.
De Lichtenvoorde is een erkend SBB-leerbedrijf en ontwikkelde met Avans+ een door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) erkende interne Mbo+ opleiding voor gespecialiseerde jeugdzorg. In 2012 is in samenwerking met Avans+ ook een gespecialiseerde Mbo+ opleiding voor de ouderenzorg binnen de gehandicaptenzorg ontwikkeld.

De Lichtenvoorde is flexibel en gezond en behoort verder tot de koplopers binnen de sector waar het gaat om de toepassing van zorgtechnologie. Dat geldt ook voor het omgaan met seksualiteitsvraagstukken en kleinschalige zorg in de wijk. Binnen de sector wordt De Lichtenvoorde gewaardeerd voor de bejegening van cliënten en de innovaties van zorgprocessen.

Op de websites www.delichtenvoorde.eu, www.delichtenvoorde.com , www.werkenbijdelichtenvoorde.nl, www.ojaa.nl , www.mensentechniek.com presenteert de instelling zich aan verschillende doelgroepen en laat bovendien zien hoe transparant de organisatie is.

Bent u geïnteresseerd in onze jeugdzorg? Ga dan naar www.delichtenvoorde.com


Meer nieuws

Laatste nieuws

Jun 2018

Vrijwilligerswerk op maat

‘Van betekenis zijn voor een ander, dat geeft een fijn gevoel!’

Iedere vrijdagochtend vertrekt Manon op haa...

Werkgebied van De Lichtenvoorde

Alle locaties

/Volwassenen

/Volwassenen met meervoudige beperking

/Dagbesteding

/Ouderen

Kwaliteitsrapport 2017 Caren Zorgt!